22.01.2015

Zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W dniu 22 I 2015 r. odbył się wyjazd na zajęcia doświadczalne do I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W czasie tego wyjazdu realizowane były cztery ćwiczenia:

  • Badanie mechanicznych układów drgających,
  • Fizyka maszyn prostych,
  • Badanie temperaturowej zależności oporu przewodników. Opór zastępczy układu oporników,
  • Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich. Badanie wad soczewek grubych.

Obecnie uczniowie są na etapie opracowywania wyników przeprowadzonych doświadczeń oraz przygotowywania się do kolejnego wyjazdu na zajęcia w Instytucie Fizyki, który odbędzie się 12 lutego 2015 r.

Zobacz galerię zdjęć

powrót