HYMN SZKOŁY

Chwała Polskiego imienia,
Janie, Kapłaństwa ozdobo,
Gwiazdo szkół i pocieszenia,
Stajemy z pieśnią przed Tobą.

Nauczasz i pełnisz ściśle
Prawo Boskie dane z nieba;
Bo nie dość mieć je w umyśle,
Lecz życiem spełniać potrzeba.

Piechotą mimo siwizny,
Zwiedzasz Apostolskie progi,
Wiedź nas do rajskiej ojczyzny,
Bądź wodzem kroków i drogi.