Akty nadania imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum
Zespół Szkół w Barwałdzie Średnim

Akt nadania imienia Szkole Podstawowej Akt nadania imienia Gimnazjum
SP - 2003 rok Gimnazjum - 2011 rokSTATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W BARWAŁDZIE ŚREDNIM


Uwaga! Do przeglądania zawartości plików niezbędny jest program Acrobat Reader.
Do pobrania tutaj.