Święty Jan Kanty - jałomużnik i uczony.


Święty Jan Kanty - wzór do naśladowania

Jan z Kęt już na chrzcie świętym otrzymał skarb wiary, który poniósł w swe młodzieńcze i dojrzałe życie, trafnie odczytując Bożą wolę. Spędził je pracowicie, ćwicząc się w wypełnianiu Chrystusowego nakazu miłości i świadcząc miłosierdzie. Uczył się, ale i nauczał innych. Wszystkie obowiązki wypełniał z pokorą, jako służbę braciom. Osiągniętych stopni naukowych nie uważał za zaszczyt, ale za środek do lepszego poznania Mądrości Bożej i porządku świata.

MIŁOSIERDZIE.

My, uczniowie Zespołu Szkół nr 7 staramy się naśladować św. Jana, szczególnie w dwóch dziedzinach. Pierwsza z nich to MIŁOSIERDZIE Już w 2007 roku zaangażowaliśmy się w realizację projektu „Choinka dla Afryki”. Polegał on na przynoszeniu przez chętne dzieci własnoręcznie wykonanych bombek i wrzucenie drobnych datków do puszki. Zebrana kwota oraz zdjęcia z tej akcji zostały przesłane do Afryki do ojca Teofila - misjonarza. Wkrótce otrzymaliśmy list, w którym ojciec podziękował nam za dar serca oraz poinformował, że zebrane pieniądze zostały przeznaczone na pomoc trójce dzieci z bardzo biednych rodzin. Otrzymaliśmy ich zdjęcia i krótki opis ich sytuacji życiowej.

W naszej szkole były organizowane również inne akcje, które miały na celu pomoc potrzebującym i kiedy nadarzyła się okazja, zaangażowaliśmy się w projekt „ Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. W czasie trwania tego projektu staraliśmy się na miarę naszych możliwości pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebowali.

W okresie Wielkiego Postu wszyscy uczniowie mieli okazję zaangażować się w akcję „Jałmużna wielkopostna”. Zebraną kwotę przekazaliśmy o. Teofilowi - misjonarzowi pracującemu w Rushooce koło Ugandy. Z nadesłanego listu dowiedzieliśmy się, że pieniądze zostały przeznaczone na wykończenie klasy w szkole podstawowej, w której uczy się 1500 uczniów. Realizując projekt zorganizowaliśmy kiermasze ciast, a uzyskane pieniądze przekazaliśmy KRAKOWSKIEMU HOSPICJUM DLA DZIECI IMIENIA JÓZEFA TISCHNERA. Rozprowadzaliśmy kalendarzyki, a zebraną kwotę wysłaliśmy FUNDACJI NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH „POMÓŻ I TY”.

Inną przeprowadzoną przez nas akcją był kiermasz podręczników, gdzie uczniowie naszej szkoły mogli zakupić od swoich starszych kolegów i koleżanek książki po niższej cenie, a przy okazji wesprzeć potrzebujących. Zebraną kwotę przekazaliśmy na zakup zeszytu ćwiczeń oraz przyborów szkolnych dla dzieci z wielodzietnej rodziny.

Wielu uczniów naszej szkoły zaangażowało się w loterię fantową. Chętnie przynieśli upominki do rozlosowania, a później zakupili losy, by wspomóc wymienioną wyżej rodzinę. Za zebrane pieniądze zakupiliśmy i przekazaliśmy środki czystośc

Przed świętami Bożego Narodzenia i świętami wielkanocnymi przeprowadziliśmy zbiórki:

  • Materiałów szkolnych i książek, które przekazaliśmy do zarządu PCK w Wadowicach. Materiały te zostały przekazane do DOMU SAMOTNEJ MATKI IM. EMILII WOJTYŁOWEJ oraz
  • Żywności długoterminowej, którą również dostarczyliśmy do zarządu PCK w Wadowicach. Tam miały być przygotowane paczki dla potrzebujących rodzin z powiatu wadowickiego.

Wyjątkową akcją, która wynikła z potrzeby serca, była zbiórka żywności długoterminowej, pościeli, ręczników, ubrań i środków czystości dla osób dotkniętych powodzią. Zebrane rzeczy przekazaliśmy do Zarządu PCK, który zajmował się rozwiezieniem zebranych rzeczy do tych, którzy stracili często dorobek całego życia.

Już od dwóch lat zbieramy plastikowe nakrętki, które przekazujemy Magdzie z Wadowic, chorej na SM (stwardnienie rozsiane). Za 7 ton nakrętek otrzymuje dawkę bardzo drogiego leku.

W 2010 roku wzięliśmy udział w akcji Góra Grosza. Jeden Grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie. Uczniowie naszej szkoły, angażując się w tą akcję, zobaczyli jak niewiele trzeba, by pomóc dzieciom z domów dziecka.

Niektórzy pytali nas, co nam to dało? Odpowiedź była prosta. Staliśmy się bardziej wrażliwi na potrzeby innych, zmieniło się nasze spojrzenie na wolontariat oraz na ludzi, którzy pomagają bezinteresownie. Poza tym odczuwaliśmy ogromną radość i satysfakcję z niesionej pomocy. Zrozumieliśmy również, że zrobiliśmy coś dobrego, że sprawiliśmy „KOMUŚ” radość.

PRACA/NAUKA.

Drugą dziedziną, w której chcielibyśmy naśladować św. Jana Kantego to PRACA/NAUKA. Niektórzy od początku istnienia naszego Gimnazjum wyróżniają się w tej dziedzinie. Chętnie i licznie biorą udział w konkursach międzyszkolnych. Solidnie się do nich przygotowują, o czym świadczy wysoka ilość uczestników zakwalifikowanych do etapu rejonowego.

W sposób szczególny wyróżnił się Karol Janicki, który został laureatem Małopolskiego Konkursu z Fizyki i Astronomii. Dzięki niemu nasze gimnazjum uzyskało tytuł NAJLEPSZEJ SZKOŁY Z MAŁEJ MIEJSCOWOŚCI w Małopolskim Konkursie z Fizyki i Astronomii dla Gimnazjalistów.

Wysoki wynik otrzymali również Michał Karamański - finalista Małopolskiego Konkursu Historycznego oraz Karolina Grabska - finalistka małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego.

Uczennica Marta Pacut wzięła udział w Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym organizowanym przez Dom Kultury im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Krakowie. Konkurs dotyczył znajomości książek Lucy Maud Montgomery - „Emilka ze Srebrnego Nowiu” i  „Emilka dojrzewa”. Marta Pacut zdobyła 2 miejsce w województwie!!! To ogromne osiągnięcie, gdyż w konkursie brało udział aż 118 uczestników!

Wyróżnienie na XXI sesji naukowej dla młodzieży „Ocalić od zapomnienia” otrzymali Paulina Paździorko i Jakub Merak za prezentację przeprowadzonego wywiadu pt. „Człowiek modlitwy” na drodze życiowej pani Ewy.

XXXI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i  Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum ” okazał się wyjątkowym dla jednego z  uczniów naszej szkoły. Damian Leja za swoją pracę „Pokonane zło ” otrzymał nagrodę a jego pracę można było podziwiać w wystawie pokonkursowej.
Dodać należy, że na finał konkursu przysłanych zostało do Muzeum Okręgowego w Toruniu około 2400 prac plastycznych z  czego jury przyznało 18 równorzędnych nagród i  24 równorzędne wyróżnienia.

Tak więc osoba św. Jana Kantego pobudza nas do pilnego i bardziej głębszego poznawania prawd naszej wiary, do czynów chrześcijańskiego miłosierdzia oraz pilnej nauki i pracy.Prezentacja autorstwa Cecylii Dereniowskiej  • Pobierz (format Microsoft PowerPoint 2007, 2.6Mb)


Obchody Dnia Patrona 2013r.

Dnia 22 października br. obchodziliśmy uroczyście Dzień Patrona Szkoły - Św. Jana Kantego. Święto to w tym roku szkolnym miało wyjątkową oprawę. O godz. 8.00 uczniowie klas IV - VI i klas I - III gimnazjum wraz ze swymi wychowawcami, katechetami oraz Dyrekcją Szkoły wyjechali na obchody święta Patrona do Krakowa, miasta, w którym żył i pracował Jan z Kęt. czytaj więcej