Kościół i Parafia św. Erazma BM w Barwałdzie Dolnym                 tekst alternatywny

Parafia w Barwałdzie należy do najstarszych w Archidiecezji Krakowskiej. Po raz pierwszy została odnotowana w źródłach historycznych w 1326 roku. Dzieje parafii od XIV do XVI wieku nie są dobrze udokumentowane. Można jednak przypuszczać, iż były one nierozłącznie związane ze średniowiecznym zamkiem barwałdzkim, który istniał nieopodal, na górze Żar, od ok. poł. XIV. do 1477r., kiedy to zamek został zburzony.

Pierwszy kościół w Barwałdzie Dolnym powstał prawdopodobnie na pocz. XVIw. z fundacji rodziny Komorowskich. Był to kościół drewniany p.w. Wniebowzięcia NMP, jednak ze względu na bliskość Kalwarii Zebrzydowskiej i wielkich odpustów na Wniebowzięcie, zmieniono wezwanie kościoła na św. Erazma.

Obecny kościół ufundował w 1782 Jan Biberstein Starowieyski - ówczesny właściciel okolicznych wsi. Jego herb jest widoczny w polichromii ściany bocznej nawy, po prawej stronie. Wieża jest starsza i pochodzi z wcześniejszego XVI w. kościoła drewnianego. Przylega ona do prezbiterium, a nie do nawy głównej, co jest rozwiązaniem unikatowym. Dodatkowym, nietypowym rozwiązaniem jest też wykorzystanie dolnej części wieży na pomieszczenie zachrystii.
Najstarszymi zabytkowymi elementami wyposażenia naszego kościoła są: późnogotycki krzyż na belce tęczowej z I połowy XVI wieku oraz obraz Matki Bożej (XVI w.) w lewym bocznym ołtarzu, który w starszym kościele z XVIw. był umieszczony w ołtarzu głównym. Wszystkie trzy ołtarze są późnobarokowe. Ołtarze boczne kryją w sobie obrazy, które naprzemiennie mogą być eksponowane w ich centralnej części. W lewym ołtarzu są to: gotycko-renesansowy obraz Matki Bożej z XVIw. (najczęściej eksponowany) oraz obrazy: św. Mikołaja (XIXw.) i św. Józefa (XXw.) Na zwieńczeniu ołtarza znajduje się barokowy obraz Rodziny Najświętszej Marii Panny.

W prawym bocznym ołtarzu umieszczone są dwa obrazy: Serca Pana Jezusa (1887r.; zazwyczaj widoczny) oraz Św. Trójcy (1784r.). W górnej części tego ołtarza widoczna jest scena Stygmatyzacji św. Franciszka (XVIIIw.) Wśród innych cennych elementów wyposażenia kościoła znajdują się: barokowa chrzcielnica oraz organy z 1794r. ze szkoły zatorskiej Stankiewicza.

Nad ołtarzem głównym znajduje się obraz patrona - św. Erazma, namalowany w 1877r. Św. Erazm żył we Włoszech w III - V w.n.e. Był biskupem Formii. Zmarł śmiercią męczeńską ok. 305r. Jest zaliczany do grona wspomożycieli w każdej potrzebie, szczególnie w bólach brzucha, zarazie i w trakcie wypraw morskich. Święto św. Erazma jest obchodzone 2 czerwca, a w niedzielę po tym dniu odbywa się w naszej parafii odpust.

Polichromia nawy głównej i prezbiterium jest oryginalna (namalowana ok.. 1850r., odnowiona w latach 2003 -2006.), zaś w kruchcie od strony zachodniej, jest nowa. Wykonana została w 2007r. i wzorowana jest na dekoracji malarskiej z prezbiterium i nawy głównej. Dzięki nowej polichromii, wnętrze kruchty tworzy spójną całość z pozostałymi częściami kościoła. Malowidła na stropach przedstawiają: w prezbiterium - scenę Zwiastowania NMP, w nawie głównej - „Przemienienie Pańskie”, a w kruchcie - symboliczne wyobrażenie czterech Ewangelistów: św. Mateusz - byk, św. Marek - człowiek, św. Łukasz - wół, św. Jan - orzeł. W celu ujednolicenia wystroju kościoła, w ostatnich latach zakupiono do prezbiterium także nowy stół ołtarzowy, krzesła, stalle i krzyż, które naśladują styl barokowy.

Świątynię otacza mur kamienny z lat 1863 -1864. Stare ustne przekazy podają, że użyto do jego budowy kamienia z ruin zamku barwałdzkiego. W otoczeniu budowli znajdował się do niedawna piękny starodrzew, jednak ze względów bezpieczeństwa budowli został on w ostatnich latach znacznie zredukowany. Kościół był wielokrotnie odnawiany. Obecnie, ciągła renowacja budowli trwa od ostatnich 5 lat dzięki pomocy finansowej parafian, prywatnego sponsora i funduszy Ministerstwa Kultury i Sztuki.

W okresie od kwietnia do października kościół św. Erazma BM jest otwarty dla zwiedzających od godz. 7.30 do zmierzchu.
Wejście przez główne drzwi od strony zachodniej. Wewnątrz informacja w kilku językach o historii i wyposażeniu kościoła.