KONTAKT:

Zespół Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim
Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego
Gimnazjum nr 7 im. Św. Jana Kantego
Barwałd Średni 70
34-124 Klecza Górna

Telefon/fax: 33 876 52 24

www.spbarwaldsr.iap.pl      email: spbarwaldsr@iap.pl