REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim zawiadamia rodziców, że rozpoczyna się rekrutacja dzieci do Przedszkola - rok szkolny 2017/2018.

Pliki do pobrania:


Wnioski oraz potrzebne załączniki dostępne są na stronie internetowej szkoły, można je też otrzymać w sekretariacie Zespołu Szkół. Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej